Administratie – Huisartsenpraktijk Niekerk – Niekerk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Niekerk
Dr. K.L. van der Veenlaan 34 9822 BA
Niekerk

Administratie

Contact

Voor vragen kunt ons tijdens openingstijd (behalve tussen 12 en 14 uur, wel voor spoed!) altijd bereiken via bovengenoemd telefoonnummer. U kunt daarentegen ook mailen naar info@huisartsenpraktijkniekerk.nl of via het vragenformulier van onze website.

Nieuwe patiënten

Om uw dossier compleet te houden raden wij u aan om uw vorige huisarts te vragen uw medische gegevens naar onze praktijk te sturen. Verder verzoeken wij u dringend om uw verzekeringsgegevens bij inschrijving of wijziging door te geven aan de praktijkassistente.

Vertrekkende patiënten

Vertrekt u uit de praktijk, laat dit dan aan ons weten nadat u zich hebt aangemeld bij uw nieuwe huisarts. Uw medische gegevens worden daarna via een beveiligde verbinding naar uw nieuwe huisarts gestuurd. De medische gegevens van gezinsleden (boven de 16 jaar) worden, om privacy overwegingen, alleen verzonden indien u een door hen getekende machtiging hiervoor heeft. Gaarne legitimatie meenemen.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u bijvoorbeeld verhuizen, krijgt u een ander telefoonnummer, emailadres of zijn er nog andere wijzigingen dan kunt u dit mondeling, telefonisch of per email doorgeven aan de assistente. U kunt ook een wijzigingsformulier invullen.
Opmerking: Wijziging van zorgverzekering hoeft u niet door te geven. Dit controleren wij regelmatig via vecozo.nl. 

Omgang met patiëntgegevens, privacy en het privacyreglement

Uw persoonlijke gegevens worden zo zorgvuldig als mogelijk is veilig verwerkt en bewaard, tegenwoordig grotendeels digitaal. De praktijk dient zich te houden aan de privacy wetgeving. De nieuwe Europese wetgeving (AVG) schrijft voor het privacyreglement van de praktijk openbaar te maken. Klik hier om ons privacyreglement te downloaden.
Uw medisch dossier wordt bijgehouden in een computersysteem. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan worden opengesteld voor de artsen die waarnemen (vakantie (via onze waarneemgroep met hetzelfde computersysteem), avond, nacht en weekend (via de Doktersdienst Groningen via het Landelijk Schakelpunt (LSP)). Zo kunnen zij over alle relevante informatie beschikken. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u dat aan de assistente doorgeven. In dat geval zal uw dossier worden afgeschermd middels een wachtwoord.

Ik geef toestemming

Voor aansluiting op het LSP is uw schriftelijke toestemming vereist; dit kan via een formulier dat verkrijgbaar is op de praktijk of via de website: www.ikgeeftoestemming.nl of via de slimme link om direct huisartsenpraktijk Niekerk toestemming te geven. Als u geen reactie/toestemming geeft is uw dossier niet raadpleegbaar via het LSP.

Klachten

Bent u niet tevreden over uw behandeling of hebt u klachten over de praktijk dan willen wij dit graag van u horen. Bij voorkeur bespreken we dit met u zelf in de hoop hier samen met u uit te kunnen komen. De praktijk beschikt ook over een interne klachtenprocedure. De huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).
U kunt de klacht bij ons ook schriftelijk indienen door het downloaden van het klachtenformulier en deze vervolgens af te drukken en in te vullen.

Medische verklaringen

Medische verklaringen t.b.v. werkgevers, scholen e.d. worden door de praktijk niet afgegeven. Verklaringen t.b.v. spuiten, naalden en geneesmiddelen waarop de opiumwet van toepassing is worden voor eigen patiënten wel afgegeven. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de webpagina “Gezondheidinformatie / Geneesmiddelen op reisof naar  www.hetcak.nl  pagina geneesmiddelen op reis (directe link).

Verwijsbrieven

Voor elk bezoek aan een specialist is een verwijzing nodig van de huisarts. De verwijsbrief wordt alleen gemaakt na overleg met de huisarts. Daarvoor moet de patiënt over het algemeen door de huisarts tijdens een consult of visite worden gezien om te kunnen beoordelen of een bezoek aan een bepaalde specialist noodzakelijk is. Tegenwoordig worden verwijzingen digitaal verstuurd. Bij verwijzing is het handig dat de praktijk beschikt over een emailadres en 06-nummer van u zodat u zelf uw afspraak en uitslagen kunt beheren c.q. inzien via het ziekenhuisinformatiesysteem.

Hoe kom je aan een vaccinatiebewijs na volledige vaccinatie?

Het heeft geen zin contact te zoeken met uw huisartsenpraktijk over het verkrijgen van een vaccinatiebewijs als u niet bent ingeënt door uw huisarts. Die kan u niet verder helpen. Hoe je wel aan een vaccinatiebewijs kunt komen kunt u lezen in de brief Hoe kom ik aan een vaccinatiebewijs (oorspronkelijk afkomstig van de Landelijke Huisartsenvereniging en aangepast aan de gegevens voor onze praktijk)