De praktijk – Huisartsenpraktijk Niekerk – Niekerk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Niekerk
Dr. K.L. van der Veenlaan 34 9822 BA
Niekerk

De praktijk

Historie

Op 1 juli 2011 hebben de huidige praktijkhouders dhr. G.D.J. Blok en mevrouw M.P. Olgers-Rutgers de huisartsenpraktijk van huisarts mevrouw P.M. Huisman-Klein Haneveld, gevestigd aan de Smidshornerweg 35 te Niekerk overgenomen. Mevr. Huisman-Klein Haneveld, die de praktijk nog aan huis voerde, was met het oog op haar pensioen reeds in contact getreden met woningbouwvereniging Wold en Waard om tot een plan voor nieuwbouw van een huisartsenpraktijk in combinatie met een woonvorm in het dorp te komen. Van juli 2011 tot mei 2012 werd de praktijkruimte aan huis bij mevr. Huisman-Klein Haneveld gehuurd en vervolgens kon intrede genomen worden in de nieuwe praktijkruimte aan de Dr. K.L. van der Veenlaan 34. Er werd een eigen huisstijl ontwikkeld. Ook nu nog is Huisartsenpraktijk Niekerk de enige huisartsenpraktijk in Niekerk.

 

Foto impressie Niekerk-Oldekerk

     

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de huisartsenpraktijk omvat de dorpen Niekerk en Oldekerk (deze vormen samen een “dubbeldorp”) en aanliggend gebied. In 2021 telde Niekerk  1365 inwoners, Oldekerk  1340. Beide dorpen vielen onder de voormalige gemeente Grootegast. Gemeente Grootegast is sinds 1 januari 2019 opgegaan in de grotere gemeente Westerkwartier. Het merendeel van de inwoners zijn ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Niekerk dat een relatief stabiel patiënten aantal heeft gekend in de afgelopen jaren van ca. 2600 patiënten. Een deel van de patiënten woont in aangrenzend gebied waaronder o.a. de dorpen Sebaldeburen, Boerakker, Enumatil, en Zuidhorn behoren. Een enkele patiënt woont in de stad Groningen; het gaat hierbij meestal om studerende kinderen van ouders die in Niekerk of Oldekerk wonen. Het totale werkgebied is te karakteriseren als landelijk of dorps met een sterk agrarisch karakter. De grootte van het praktijkgebied is ca. 25 km2 . Niekerk en Oldekerk zijn sterk gericht op de stad Groningen dat op een afstand van 25 km van de dorpen ligt.

 

Kaart Westerkwartier: Het verzorgingsgebied is centraal gelegen in gemeente Westerkwartier (ter oriëntatie: rechts(ten oosten) ligt de stad Groningen, links(ten westen) grenst de gemeente aan de provincie Friesland).

 

De praktijk

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. U bent dus welkom om als nieuwe patiënt in te schrijven.
De praktijkvoering wordt gedaan door 2 praktijkhouders(huisartsen), t.w. Jan Blok en Mariska Olgers-Rutgers. Naast deze praktijkhouders werken 3 doktersassistentes, 2 praktijkondersteuners en een praktijkmanager in de praktijk. Vaak is er ook nog een huisarts en/of doktersassistente in opleiding in de praktijk werkzaam.
Het aantal patiënten eind 2021 was ongeveer 2600 waarvan 49% man en 51% vrouw.
Het merendeel van de praktijkpopulatie is verzekerd bij Menzis Zorgverzekeraar. Menzis is onze preferente zorgverzekeraar met wie we dan ook periodiek de contracten afsluiten voor het leveren van patiëntenzorg.

De praktijk levert 3 soorten zorg:

1. Basis gezondheidzorg door middel van consulten, visites en kleine medische verrichtingen.
2. Chronische zorg (ketenzorg aan o.a. type 2 diabetici, cardiovasculaire risicopatiënten, COPD en kwetsbare ouderen).
3. Preventieve gezondheidszorg middels vaccinaties (griep, pneumokokken, corona) en uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek).
Rijbewijskeuringen worden niet gedaan!

Basiszorg is onze core-business, maar steeds meer richt de praktijk zich op de preventieve zorg zoals in alle huisartsenpraktijken in Nederland. Dit heeft als gevolg dat er veel personeel rondloopt in onze praktijk.
De zorg wordt geleverd volgens de nieuwste NHG-standaarden en protocollen (NHG=Nederlandse Huisartsen Genootschap). De praktijk beschikt ook over een interne klachtenprocedure. We zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) voor het geval er toch klachten die niet eenvoudig opgelost kunnen worden en voor de onpartijdige bemiddeling.

Borging zorgkwaliteit

De praktijk wordt periodiek bezocht en gecontroleerd (tegenwoordig om de 3 jaar) door iemand van de NHG-praktijkaccreditering om de kwaliteit van zorg vast te houden (borgen).
Wilt u meer weten kijk dan vooral verder op onze website of download eens een jaarverslag.