Missie en visie – Huisartsenpraktijk Niekerk – Niekerk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Niekerk
Dr. K.L. van der Veenlaan 34 9822 BA
Niekerk

Missie en visie

Missie HAP Niekerk

Het bieden van toegankelijke, state of the art, professionele en kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Niekerk en omliggend gebied. De praktijk wil daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven aan haar patiënten. Ze wil bovendien een spilfunctie hebben binnen het zorgaanbod in de regio door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen. Ze maakt hierbij een verantwoorde keuze om de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

Visie HAP Niekerk

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg op het hoogst haalbare niveau continu beschikbaar is. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg. Het gebruik van protocollen, opgesteld volgens de meest actuele richtlijnen (van met name de NHG), wordt gezien als de meest verantwoorde manier van werken. Op deze wijze kan ze de best mogelijk patiëntenzorg bieden. De praktijk stelt zich bovendien toetsbaar op middels praktijkaccreditatie om aan deze visie te kunnen vasthouden. Naast continue educatie van het eigen personeel wil ze ook haar kennis aanwenden voor de opleiding van huisartsen en doktersassistenten. Dit wordt tevens gezien als een onderdeel van de eigen educatie.
De praktijk ziet samenwerking met andere huisartsenpraktijken op allerlei terreinen ook als een vorm van kennisoverdracht (vice versa) hetgeen de kwaliteit van zorg ten goede komt.

NHG keurmerk:

Wij zijn er trots op sinds 2014 een NHG-geaccrediteerde praktijk te zijn.  Het accreditatiecertificaat geeft aan dat we aan de normen voldoen die het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) stelt aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en de praktijkvoering. Toetsing hiervan gebeurt regelmatig door controle van de geleverde zorg aan de hand van de geleverde informatie in het npaweb (online omgeving toegankelijk voor de praktijk en de accrediterende instelling het NPA) en een bezoek van een NHG accrediteur eens in de 3 jaar.

 

Jaarverslagen 2020 t/m 2022

Jaarverslag 2022 (download)

Jaarverslag 2021 (download)

Jaarverslag 2020 (download)